Struktura výcviku

Výcvik trvá 6 let, jeho prezenční část obsahuje 252 hodin sebezkušenostní práce ve skupině, 600 hodin metodologie: teorie s nácvikem terapeutických dovedností a 7 hodin úvodu do supervize.

Na základě zpětných vazeb absolventů výcviku jsme se rozhodli prodloužit výcvik na 6 let při zachování počtu hodin. Chceme tím studetům nabídnout více času a podpory pro zahájení vlastní praxe s využitím supervize a pro psaní závěrečné práce. 

Výcvik je organizován do 7 - 9 třídenních setkání každý rok. Setkání probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT na Přední Kopanině v Praze 6.

Výcvikový program je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii ČAP pro psychoterapeutický výcvik (do roku 2024), Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP (do roku 2028) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT. Certifikáty EAP a EAGT  jsou platné pro celou Evropskou unii. Rozhodnutí o nové zdravotnické akreditaci IPVZ budeme mít v prosinci 2023.


Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii je určen pro zájemce o vzdělání v psychoterapii a poradenství, s aplikací v oblasti zdravotnictví, školství a sociální práce.

Ve výcviku se studenti učí základním terapeutickým dovednostem - kreativní dialogické práci s klientem.
Absolvent výcviku získá dovednosti pro práci v individuální terapii i se skupinou, seznámí se i s tématy práce s párem a dětmi. Pravidelně organizujeme dvouletý postgraduální výcvik věnovaný psychoterapii pro děti a dospívající.

Náš institut má 30-letou tradici, první výcvik jsme organizovali v roce 1993. Princip dialogu uplatňujeme i ve vedení výcviku. Ode všech absolventů výcviku získáváme zpětnou vazbu, kterou následně zapracováváme do metodologie organizace výcviku v dalších bězích. Podobu výcviku tedy průběžně obměňujeme podle požadavků absolventů i kolegů z praxe. Uvádíme nové teoretické poznatky. Podoba výcviku se od 90 - tých let, kdy nás vyučovali lektoři z Multi-di-mens a z Norsk Gestalt Institutu výrazně proměnila. 

Průběh výcviku

Sebezkušenostní část výcviku probíhá ve dvou malých procesních skupinách (max.: 13 členů) v prvních dvou letech výcviku. Každý rok obsahuje 7 procesních modulů, celkem 252 hodin.

Metodologická část probíhá ve větší skupině, kterou tvoří dvě spojené procesní skupiny. Metodologie začíná ve třetím ročníku a trvá až do konce výcviku. Obsahuje celkem 600 hodin práce podle kritérií EAGT a EAP. V metodologické části se věnujeme teorii a nácvikům terapeutické práce. Věnujeme se zejména nácviku dovedností v dialogu, budování metapozice (reflektování terapeutického procesu) a klinickým tématům.

Od čtvrtého ročníku začíná pro studenty supervize v malých supervizních skupinách (max. 8 studentů ve skupině).

Výcvik je ukončen napsáním závěrečné práce - která obsahuje reflexi práce s klientem a teoretické zakotvení této práce. Práce je psaná s přiděleným konzultantem. Po splnění všech podmínek pro získání certifikátu se student může přihlásit k závěrečné zkoušce, která je prezentací závěrečné práce. 

Po ukončení prezenční části výcviku mají studenti maximálně 5 let na doplnění suervizí a vypracování závěrečné  práce. 

Všechny části výcviku jsou vedeny zkušenými lektory a Gestalt psychoterapeuty. Více o našem týmu najdete zde

Počty hodin v jednotlivých ročnících:

 1. ročník: Sebezkušenost ve skupině - 7 modulů, 126 hodin,
 2. ročník: Sebezkušenost ve skupině - 7 modulů, 126 hodin, celkem 252 hodin sebezkušenosti.
 3. ročník: Základy teorie a praxe GT - 9 modulů, 180 hodin teorie a metodologie,
 4. ročník:  Klinická teorie a praxe GT I. - 7 modulů, 140 hodin teorie a metodologie,
 5. ročník: Klinická teorie a praxe GT II. - 7 modulů, 140 hodin teorie a metodologie,
 6. ročník: Aplikace GT - 7 modulů, 140 hodin teorie a metodologie.

Celkem 600 hodin teorie a metodologie.

Absolventi výcviku mají automaticky nárok na certifikát plného členství v Evropské asociaci pro Gestalt terapii (EAGT) a v Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

Podmínkou pro získání certifikátu, který má celoevropskou platnost, je splnění následujících požadavků (celkem 1 450 hodin):

 • 600 hodin teorie a metodologie, realizované prožitkovým způsobem - je součástí výcviku
 • 150 hodin supervize u minimálně dvou supervizorů, 7 hodin je součástí výcviku, další supervize probíhají od 4. ročníku s námi spolupracujícími supervizory v malých supervizních skupinách
 • 250 hodin osobní terapeutické zkušenosti v pozici klienta ve skupině - 252 hodin je součástí výcviku
 • 50 hodin osobní terapeutické zkušenosti v pozici klienta v individuální terapii
 • 400 hodin vlastní terapeutické práce s klienty (praxe na pracovišti v kontaktu s klienty)
 • 50 hodin dle vlastního výběru.

Všechny součásti musí probíhat pouze v Gestalt modalitě - mísení směrů není dle evropských pravidel přípustné. Prezenční část výcviku obsahuje 600 hodin teorie a metodologie, 252 hodin personální terapie, 7 hodin supervize.

Kurzovné

                  Počet setkání    Počet hodin     Cena bez DPH      Cena s DPH (21%)
1. ročník               7                 126 hodin*          44 500 Kč           53 845 Kč
2. ročník              7                 126 hodin*          44 500 Kč           53 845 Kč
3. ročník              9                 180 hodin           44 500 Kč           53 845 Kč
4. ročník              7                 140 hodin           40 000 Kč          48 400 Kč
5. ročník              7                 140 hodin           40 000 Kč          48 400 Kč
6. ročník              7                 140 hodin           40 000 Kč          48 400 Kč

*probíhá ve dvou menších skupinách, každá má dva lektory

Školné je možné uhradit ve dvou pololetních splátkách. Cenu je možné ze strany Institutu měnit jednou ročně dle průměrné roční inflace, max. o 10%. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě studenta.

Všechny části výcviku probíhají v prostorách Institutu na Praze 6, kde je možné přespat (nutnost mít vlastní spacák).

Výcvik nevyžaduje další náklady na ubytování.

Hodiny supervize a individuální terapie, honorář pro konzultanta a oponenta závěrečné práce a poplatek za závěrečnou ústní zkoušku si studenti platí zvlášť.

Přihlašování do nového běhu výcviku je nyní uzavřeno.

Napište nám svůj dotaz k výcviku:

Odesláním dotazu souhlasíte s využitím osobních údajů (tel.číslo, e-mail).