Workshop 22.-23.10.2024

Příběhy a vyprávění v psychoterapii dětí


Příběh a jeho vyprávění je přirozenou formou, jak sdělovat mezi lidmi vědění, zpracovávat trauma, projít těžkými časy a integrovat je. Jsou zajímavým a užitečným nástrojem i v psychoterapii. Kurz je určen zejména pro psychoterapeuty. Ale nejen pro ně; kdo se chce se zabývat vyprávěním a tvorbou příběhů, je rovněž vítán. Kurz je postaven ze dvou částí - teorie a praxe. V teorii se zaměříme na vystavění příběhů a pohádek, na vlastní "řemeslo" a jeho význam v terapii zejména dětských klientů. V praktické části si budeme hrát, tvořit a psát.

Pro koho je určen: Přednostně studenti a absolventi terapeutických výcviků v Gestalt terapii,v případě zájmu i jiných terapeutických směrů. Podmínkou účasti je kontakt s dětskými klienty.


Lektorka: Jana Vraspírová 

Jsem Gestalt terapeut pro rodiny, rodiče, děti a dospívající. Působím v Hradci Králové a ve Vysokém Mýtě, kde mám 10 let soukromou praxi. Vzděláním jsem etoped a sociální pedagog, v minulosti mám pracovní zkušenosti s duševně nemocnými, závislými a také s dětmi ve školském výchovném zařízení. Jsem řádnou členkou ČAP.

Více se o mě dozvíte na mém webu.

Termín a časy: 22. a 23. října 2024 (úterý 10-18, středa 9-17, s přestávkou na oběd)

Počet účastníků: min. 10, max. 14

Místo konání: IVGT - Přední Kopanina

Počet hodin: 13h

Cena semináře: 3 800 Kč

Přihlašování na workshop: