Výroční zprávy

IVGT - Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o. p. s. je nezisková organizace. Její náplní je organizování systematických psychoterapeutických výcviků, dalších seminářů a workshopů v Gestalt modalitě.

Program výcviku byl v roce 2007 akreditován Evropskou asociací pro Gestalt terapii (EAGT) a Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a do roku 2017 schválen ČPS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví.