Etický kodex

Náš institut je od roku 2000 členem Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT). EAGT je profesní organizace, která sdružuje organizace (instituty, národní profesní asociace) i jednotlivce (terapeuty, poradce a další profesionály, kteří ve své práci používají metody a přístupy gestalt terapie). Náš výcvikový program je rovnež akreditovaný EAGT, jejíž certifikáty jsou platné pro celou Evropskou unii. 

Pro členství v EAGT jsou vypracována závazná kritéria na vzdělání v oboru gestalt terapie, které musí být splňovány individuálními členy i členskými organizacemi a rovněž Etický kodex, jež se členové EAGT (jednotlivci i instituce) zavatují naplňovat.

V rámci České republiky je náš institut certifikovaný v České asociaci pro psychoterapii a jako takový se zavazuje dodržovat Etický kodex ČAP, který je v souladu s etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii

Pokud se domníváte, že náš Institut závažným způsobem porušil pravidla určená pro výcvik certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii nebo se institut nebo jeho zástupci dopoustili porušení etického kodexu, obraťte se prosím se svou stížností přímo na kontaktní email České asociace pro psychoterapii.