ETICKÝ KODEX

Výcvikový program je akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP (akreditace je prodloužena do roku 2021) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT (akreditace obnovena v roce 2012). Certifikáty jsou platné pro celou Evropskou uniii.

Institut je od roku 2000 členem EAGT - Evropské asociace pro gestalt terapii. EAGT je profesní organizace, která sdružuje organizace (instituty, národní profesní asociace) i jednotlivce (terapeuty, poradce a další profesionály, kteří ve své práci používají metody a přístupy gestalt terapie).

Pro členství v EAGT jsou vypracována závazná kritéria "Training Standards": požadavky na vzdělání v oboru gestalt terapie, které musí být splňovány individuálními členy i členskými organizacemi.

EAGT vydává svým individuálním členům Certifikát - gestalt terapeut, který potvrzuje, že terapeut splňuje všechna stanovená kritéria. EAGT je též členem EAP (Evropská asociace pro psychoterapii), má zde statut "Wide Awarding Organization", tedy organizace, která doporučuje udělení ECP (European Certificate of Psychotherapy).

STÍŽNOSTNÍ PROCEDURA

IVGT přijímá etický kodex ČPS, využívá možnosti podat stížnost u etické komise ČPS a přijímá její procedurální pravidla. Podrobnosti o stížnostní proceduře, kontakty a složení etické komise je uvedeno na www.psychoterapeuti.cz pod odkazem "Struktura ČPS - etická komise".

Kodex etiky a profesionální praxe EAGT česky a v originále