Zveme vás na již tradiční letní Cestu hrdiny i roce 2019

Cesta hrdiny je čtyřdenní dobrodružství do vnitřního světa účastníků s využitím imaginací a jejích následným zpracováváním v malých skupinkách.

Cesta hrdiny je pojem, který zavedl psychoterapeut a herec Paul Rebillot. Na základě svých zkušeností z prodělané psychospirituální krize vypracoval "Cestu hrdiny", sérii imaginací doprovázenou zejména dramatizacemi a jinými technikami, pomocí kterých se může účastník ponořit do sebe. Jednotlivé témata imaginací pak budeme dále zpracovávat Gestalt terapeutickým přístupem. 

Archetypy a témata, se kterými se můžete na své cestě setkat, jsou: motiv hrdiny, setkání s králem/královnou (vztah k autoritám), motiv moudrosti, motiv setkání se se svým stínem, poslání mé cesty (smysl mého života, jeho současné fáze), překonávání překážek, setkání s druhým pohlavím, spiritualita apod.

Vše probíhá v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu pod vedením zkušených terapeutů.

Na Cestě hrdiny se máte příležitost setkat s různými důležitými aspekty své osobnosti a propojit je se svou aktuální životní situací, zamyslet se nad svou životní cestou a jejím smyslem a uvědomit si své zdroje síly, podpory.

Termín: 25. - 28. 7. 2019

Počet hodin: 24

Počet účastníků: max. 15

Cena: 4 900 Kč

Lektoři: Marian Chrasta, Alena Vávrová

Místo konání: Institut pro výcvik v Gestalt terapii, Přední Kopanina 

V Institutu je možné za poplatek 50 Kč/noc přespat ve vlastním spacáku.

Chcete se na Cestu hrdiny přihlásit nebo získat další informace?

Vyplňte formulář

nebo napište na alena.vavrova@gmail.com