Zveme vás na již tradiční letní Cestu hrdiny v roce 2022

Na Cestě hrdiny se máte příležitost setkat s různými důležitými aspekty své osobnosti a propojit je se svou aktuální životní situací, zamyslet se nad svou životní cestou a jejím smyslem a uvědomit si své zdroje síly a podpory.

Cesta hrdiny je pojem, který zavedl psychoterapeut a herec Paul Rebillot. Na základě svých zkušeností z prodělané psychospirituální krize vypracoval "cestu hrdiny", sérii imaginací doprovázenou dalšími technikami (psychodrama, dialog...), která může člověka posunout dál v jeho osobním procesu.

V našem případě se imaginace střídají nejčastěji s přehráváním klíčových situaci s kolegy ze skupiny, s některými tématy terapeuticky pracujeme v malé skupince.

Archetypy a témata, se kterými se můžete na své cestě setkat, jsou: motiv hrdiny, setkání s králem/královnou (vztah k autoritám), motiv moudrosti, setkání se svou temnou stránkou, překonávání překážek, poslání mé cesty (smysl mého života, jeho současné fáze)...

Vše probíhá v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu pod vedením zkušených terapeutů.

Workshop je velmi intenzivní, podle zpětné vazby z něj účastníci čerpají podporu a integrují zážitky z něj několik měsíců.

Termín: 20. - 23. 7. 2022

Lektoři: Marian Chrasta, Alena Vávrová

Počet hodin: 27

Místo: INDEPT, Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6 - Břevnov. V Institutu je možné v čase kurzu přespat za příspěvek 50 Kč na noc.

Cena: 5 500 Kč

Seminář se započítává do systému vzdělávání v Gestalt terapii podle norem EAGT.

Potřebujete-li další informace ke kurzu, volejte na tel: 775 022 121 nebo pište na email marian( )chrasta.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Alena Vávrová a Marian Chrasta

Chcete se na Cestu hrdiny přihlásit nebo získat další informace?

Vyplňte formulář

nebo napište na marian( )chrasta.cz