SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

Chcete lépe poznat sami sebe? Porozumět svým emocím a lépe je zvládat? Získat ve svém životě větší svobodu a jistotu? Zlepšit vztahy ve svém životě? Dále rozvíjet svůj osobnostní potenciál?

Cíle a benefity:
Upevníte svou schopnost fungovat v rámci vztahů, komunikovat v rámci kolektivu lidí, což může prospět vašim vztahům osobním i pracovním. Skupinová terapie podpoří vaše komunikační dovednosti, lépe poznáte své silné a slabé stránky. Díky skupinové dynamice a zpětným vazbám od ostatních zvýšíte vědomí svých hodnot a priorit, a tím posílíte vztah k sobě samému a své sebevědomí.
Ve skupině je možné pracovat na svých tématech z pracovního anebo osobního života. Skupina probíhá v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu pod vedením zkušených terapeutů.

Cílová skupina:
Lidé starší 18 let, kteří mají zájem lépe porozumět sami sobě, kontinuálně na sobě pracovat, nebo uskutečnit ve svém životě nějakou změnu. Pomáhající profese ani předchozí terapeutická zkušenost není podmínkou.

Terapeuti: Markéta Chlupová, Viktor Polák  (lektoři IVGT)

Formát skupiny:

Skupina je uzavřená. Vstoupit a vystoupit z ní je možné vždy s přelomem školního roku. Pro každého člena je skupina plánovaná jako dvouletá. Ke konci roku se bude každý člen skupiny moci rozhodnout, jestli chce pokračovat v dalším ročníku.

Skupina bude pro nové členy otevřena od listopadu 2022.

V září 2022 budou probíhat pohovory s novými členy. Pokud máte o skupinu zájem a chcete být pozváni ke vstupnímu pohovoru, vyplňte formulář níže.

Každé setkání je dvoudenní (pátek a sobota), celkem 10 setkání za rok (130 hodin).

Časy: pátek, 10:00 - 18:00, sobota, 9:30 - 17:30, 13 hodin práce
Každý den je 1,5 hodinová přestávka na oběd a kratší přestávky dle potřeby v průběhu dne.

Termíny pro školní rok 2021/22:

19. - 20. 11. 2021

17. - 18. 12.

28. - 29. 1. 2022

25. - 26. 3.

20. - 21. 5.

17. - 18. 6. 

18. - 19. 8.

9. - 10. 9.

Poslední termín bude doplněn.

Počet účastníků: max. 12 

Místo konání:  Praha 5

Cena za rok: 23 000 Kč, částku je možné rozdělit do čtvrtletních splátek


Chcete se do skupiny přihlásit nebo získat další informace? 

Vyplňte formulář 

nebo napište na veveracek( )gmail.com