Sebezkušenostní skupina - termíny pro školní rok 2024/25


Chcete lépe poznat sami sebe? Porozumět svým emocím a lépe je zvládat? Získat ve svém životě větší svobodu a jistotu? Zlepšit vztahy ve svém životě? Dále rozvíjet svůj osobnostní potenciál?

Cíle a benefity:
Upevníte svou schopnost fungovat v rámci vztahů, komunikovat v rámci kolektivu lidí, což může prospět vašim vztahům osobním i pracovním. Skupinová terapie podpoří vaše komunikační dovednosti, lépe poznáte své silné a slabé stránky. Díky skupinové dynamice a zpětným vazbám od ostatních zvýšíte vědomí svých hodnot a priorit, a tím posílíte vztah k sobě samému a své sebevědomí.
Ve skupině je možné pracovat na svých tématech z pracovního anebo osobního života. Skupina probíhá v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu pod vedením zkušených terapeutů.

Cílová skupina:
Lidé starší 18 let, kteří mají zájem lépe porozumět sami sobě, kontinuálně na sobě pracovat, nebo uskutečnit ve svém životě nějakou změnu. Pomáhající profese ani předchozí terapeutická zkušenost není podmínkou.

Terapeuti: Markéta Chlupová, Marian Chrasta

Formát skupiny:

Skupina je uzavřená. Vstoupit a vystoupit z ní je možné vždy s přelomem školního roku. Pro každého člena je skupina plánovaná jako dvouletá. Ke konci roku se bude každý člen skupiny moci rozhodnout, jestli chce pokračovat v dalším ročníku.

Skupina se setká celkem 9 krát za školní rok. Setkání jsou dvoudenní, kromě předposledního, které je třídenní. 

Časy: 

pátek, 10:00 - 18:30, sobota, 9:00 - 13:00, 11 hodin práce. (V pátek 1,5 hodinová přestávka na oběd.)

Časy v poslední třídenní setkání: 

pátek, 10:00 - 18:30, sobota, 9:00 - 18:30, neděle, 9:00 - 13:00, 19 hodin práce. (V pátek a sobotu 1,5 hodinová přestávka na oběd.)

Cena za rok: 28 900 Kč, částku je možné rozdělit do čtvrtletních splátek, (270 Kč za hodinu).

Počet účastníků: max. 12 

Místo konání:  Praha 5

Termíny:

20. - 21. 9.,  25. - 26. 10., 22. - 23. 11. 2024

24. - 25. 1.,  21. - 22. 2.,  7. - 8. 3., 28. - 29. 3.,  25. - 27. 4.,  16. - 7. 6. 2025


Chcete se do skupiny přihlásit nebo získat další informace? 

Vyplňte formulář 

nebo napište na veveracek( )gmail.com