Podmínky přijetí

Věk

 • minimální věk pro vstup do výcviku je 25 let

Praxe

 • preferujeme uchazeče s praxí v pomáhajících profesích
 • nutnou podmínkou pro absolvování druhé části výcviku je supervidovaná psychoterapeutická práce s klienty 

Jazykové znalosti

 • přepokládáme alespoň základní znalost angličtiny a snahu se v ní zdokonalovat

Vzdělání

 • podmínkou přijetí je započatý magisterský stupeň vysoké školy v pomáhajících profesích (magisterský titul je podmínkou vstupu do České asociace pro psychoterapii i pro naplnění podmínek zdravotnické akreditace IPVZ).

Seznam oborů splňujících akreditační kritéria všech tří profesních organizací (IPVZ, ČAP a EAGT):

 • adiktologie
 • arteterapie
 • ergoterapie
 • fyzioterapie
 • lékařství se specializovanou způsobilostí nebo zařazený do specializace v některém ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů (s výjimkou oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství)
 • porodní asistentka
 • psychologie
 • sestra dětská a všeobecná 
 • sociální práce
 • sociální pedagogika
 • speciální pedagogika
 • teologie


  Seznam oborů splňujících akreditační kritéria ČAP a EAGT (nikoliv IPVZ):
 • andragogika
 • filozofie
 • ošetřovatelství
 • pedagogika
 • psychoterapie
 • supervize
 • sociologie

Smyslem výcvikového programu je připravovat budoucí psychoterapeuty na výkon profese v ČR a akreditační kritéria aktuálně neumožňují stát se psychoterapeutem bez vzdělání ve vybraném oboru. Přesto vás chceme podpořit, abyste nám o svém zájmu o náš výcvik dali vědět (ať už emailem na info@gestalt-praha.cz nebo podanou přihláškou). Pokud bude takových zájemců více, zvážíme otevření programu pro gestalt poradce. Určitě se přihlašte k odběru novinek na našem webu, budeme vás o případném otevření takového programu informovat.

Kurzovné a rozvrh 

Další běh začíná v lednu 2025. Termíny výcviku pro první pololetí 2025:

 • 30. 1. - 1. 2. 2025

 • 27. 2 - 1. 3. 2025

 • 3. - 5. 4. 2025

 • 22. - 24. 5. 2025

Cena za jeden rok studia je 46 000 Kč bez DPH tj. 55 660 Kč s DPH.

Cena zahrnuje tyto interní části výcviku rozložené do šesti let studia:

 • skupinovou sebezkušenost (252 hodin)

 • semináře teorie a metodologie (600 hodin).

Interní část výcviku probíhá v prostorách Institutu na Praze 6, kde je možné za drobný finanční příspěvek přespat (nutnost mít vlastní spacák), a kde je k dispozici malá kuchyňka, koupelna.

Cena nezahrnuje tyto povinné součásti výcviku, které student absolvuje externě:

 • individuální sebezkušenost (min 50 hod.)

 • supervize (min. 150 hod.)

 • závěrečnou zkoušku (napsání závěrečné práce pod vedením konzultanta, oponentský posudek, ústní kolokvium)

Cena rovněž nezahrnuje případné náklady na stáže (300 hodin) a praxe (400 hodin), které musí frekventant absolvovat pro získání certifikátu psychoterapeuta.

Školné je možné hradit ve dvou pololetních splátkách. Cenu může IVGT o.p.s. měnit pouze jednou ročně a to před začátkem dalšího ročníku podle aktuální inflace a stavu ekonomiky, max. však o 10%. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě, kterou při nástupu do výcviku budoucí frekventant uzavírá s IVGT o.p.s.

Přijímací řízení

Přijímací řízení má tři části:

 1. V první fázi náš tým posoudí zaslanou přihlášku, zda splňuje všechny náležitosti a podmínky pro přijetí.

 2. Uchazeče, kteří splňují všechny požadavky (viz. podmínky přijetí) pozveme do druhého kola k online pohovoru s jedním z lektorů výcviku. Pohovory budou probíhat mezi 9. - 27.9.2024. Za pohovor vybíráme poplatek 800 Kč + DPH (968 Kč včetně DPH)

 3. Vybrané uchazeče pozveme do třetího kola k osobnímu pohovoru se dvěma lektory z našeho týmu. Pohovor se koná v prostorách Institutu na Přední Kopanině v Praze, kde potkáte další uchazeče a členy našeho lektorského týmu a budete mít tak možnost zažít atmosféru našeho institutu. Termíny osobních pohovorů jsou letos stanoveny na 17.10. a 18.10.2024. Za pohovor se dvěma lektory vybíráme poplatek, který pro rok 2024 činí 1 600 Kč + DPH (1 936 Kč včetně DPH).

Přihlášení do nového běhu se začátkem v lednu 2025 je možné do 31.7.2024 vyplněním přihlašovacího formuláře:

Máte-li nějaké dotazy či nejasnosti ohledně našeho výcviku, napište je do formuláře níže nebo nás kontaktujte emailem na info@gestalt-praha.cz 

Napiště nám svůj dotaz k výcviku

Odesláním dotazu souhlasíte s využitím osobních údajů (e-mail).