Dokončení výcviku po uplynutí pětileté lhůty

Rádi bychom podpořili naše absolventy v provozování profese psychoterapeuta v ČR s plnohodnotným vzděláním. Nabízíme proto těm, kteří u nás absolvovali prezenční část výcviku (začátek nejpozději 2008), ale výcvik neukončili zkouškou, jednorázovou možnost zkoušku si dodělat i po uplynutí lhůty pěti let od ukončení prezenční části výcviku.

Jde o jednorázovou příležitost a přihlásit se je možné pouze do 31.6.2024. Pozdějším žádostem o výjimky již bohužel nebude možné vyhovět. Bližší informace najdete v dokumentu níže.