INSTITUT PRO VÝCVIK V GESTALT TERAPII

V LEDNU 2024 OTEVŘEME NOVÝ BĚH 6 LETÉHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU.   Příhlašování do výcviku je uzavřeno. Děkujeme za váš zájem.  

Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii

Výcvik trvá 6 let, zahrnuje 252 hodin sebezkušenostní práce ve skupině a 600 hodin metodologie: teorie s nácvikem terapeutických dovedností.

Výcvik je organizován do 7 - 9 třídenních modulů každý rok, které probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT v Přední Kopanině v Praze 6.

Výcvikový program je akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT. Tyto certifikáty jsou platné v celé Evropské unii. Dále je výcvik akreditován Českou asociaci pro psychoterapii. Splňujeme podmínky zdravotnické akreditace IPVZ. Rozhodnutí o nové akreditaci bude vydáno v prosinci 2023.


Přehled aktuálních akcí

Ochutnávky gestalt terapie

Srdečně zveme na ochutnávky gestalt terapie, které jsme si pro vás letos na jaře připravili. Ochutnávky gestalt terapie vedou naši lektoři, kteří budou lektorovat také další běh výcviku, který pro vás chystáme na rok 2025.

7. česká Gestalt konference

Srdečně vás zveme k aktivní účasti na 7. českou Gestalt konferenci, která proběhne 3. - 5. května 2024. Přípravy jsou již v plném proudu a svou účast přislíbilo nemálo zajímavých osobností české i evropské Gestalt terapie. 


Cesta hrdiny: 1. až 4. 8. 2024.

Na Cestě hrdiny se máte příležitost setkat s různými důležitými aspekty své osobnosti a propojit je se svou aktuální životní situací, zamyslet se nad svou životní cestou a jejím smyslem a uvědomit si své zdroje síly a podpory.

Už teď se můžete přihlásit.

WORKSHOP: Dobré zprávy z paliativní péče

20.3.2024  Cílem workshopu je představit témata a situace, které mohou potkat psychoterapeuta, když pracuje s klientem s život ohrožující nemocí. Sdílení zkušeností z hospicové paliativní péče umožňí účastníkům rozšířit a prohloubit svoje terapeutické kompetence.  Více informací a přihlašování najdete pod odkazem níže zde:

Jsme komunita Gestalt terapeutů

Jsme komunita

Náš institut je neziskovou organizací, která má za cíl rozvíjet Gestalt terapeuty v ČR. Fungujeme jako komunita lektorů, terapeutů a supervizorů, kteří společně se studenty vytvoří společný prostor pro vzdělávání.

Rosteme společně 

Vzdělávání Gestalt terapeutů se věnujeme již 30 let. Za tuto dobu Institutem prošlo nespočet absolventů. Navzájem se jeden od druhého učíme a přinášíme do prostoru českého Gestaltu nové podněty.

Rozvíjíme Gestalt terapii v ČR 

Již od založení Institutu se snažíme do ČR přinášet nejlepší praxi Gestalt terapie dle Evropských standardů a poskytovat kvalitní pregraduální i postgraduální vzdělávání dostupné všem Gestalt terapeutům v ČR.