OD LEDNA 2020 OTEVÍRÁME NOVÝ BĚH 5,5 LETÉHO  PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU

Výcvik tvrá 5,5 roku, zahrnuje 260 hodin sebezkušenostní práce ve skupině a 600 hodin metodologie: teorie s nácvikem terapeutických dovedností.

Výcvik je organizován do 7 - 9 třídenních setkání každý rok. Setkání probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT v Přední Kopanině v Praze 6.

Výcvikový program je akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP (akreditace je prodloužena do roku 2021) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT (akreditace obnovena v roce 2012). Tyto certifikáty jsou platné v celé Evropské unii. Dále je výcvik akreditován Českou asociaci pro psychoterapii.

Výběrové řízení pro výcvikovou skupinu od 2020 je ukončeno. Do tohoto se již výcviku není možné přihlásit.

DÁLE NABÍZÍME

ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE

Obsahem jsou základní techniky a témata krizové intervence v kontextu Gestalt terapie. Termín: 21. - 22. 4. 2020

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

Dvouletá sebezkušenostní skupina vedena Gestalt přístupem. 

KURZY VŠÍMAVOSTI

Už teď se můžete přihlásit na Novoroční kurz všímavosti 2020.

 GESTALT KOUČINK

Na podzim 2019 jsme otevřeli nový akreditovaný výcvik v koučování.

FACEBOOK IVGT

Sledujte aktuální informace o Institutu...

Časová perspektiva v práci s klientem

Ondřej Ženka, 18. 2. 2020, 9 - 17h, 

Workshop je zaměřen na to, jakým způsobem strukturujeme proud našeho vědomí do časových kategorií, jak vnímáme čas v terapii a při práci s klientem.

NAŠE STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍM ARCHIVEM ČR