OD LEDNA 2022 OTEVŘEME NOVÝ BĚH 5,5 LETÉHO  PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU

Výcvik tvrá 5,5 roku, zahrnuje 252 hodin sebezkušenostní práce ve skupině a 600 hodin metodologie: teorie s nácvikem terapeutických dovedností.

Výcvik je organizován do 7 - 9 třídenních setkání každý rok. Setkání probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT v Přední Kopanině v Praze 6.

Výcvikový program je akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP (akreditace je prodloužena do roku 2021) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT (akreditace obnovena v roce 2012). Tyto certifikáty jsou platné v celé Evropské unii. Dále je výcvik akreditován Českou asociaci pro psychoterapii.

DÁLE NABÍZÍME

ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE

Obsahem jsou základní techniky a témata krizové intervence v kontextu Gestalt terapie. Termín: 21. - 22. 4. 2020

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

Dvouletá sebezkušenostní skupina vedena Gestalt přístupem. 

CESTA HRDINY V ROCE 2020

proběhne 23. - 26. 7. 2020. 

Na Cestě hrdiny se máte příležitost setkat s různými důležitými aspekty své osobnosti a propojit je se svou aktuální životní situací, zamyslet se nad svou životní cestou a jejím smyslem a uvědomit si své zdroje síly a podpory. 

ČASOVÁ PERSPEKTIVA V PRÁCI 

S KLIENTEM

Ondřej Ženka, 18. 2. 2020, 9 - 17h, 

Workshop je zaměřen na to, jakým způsobem strukturujeme proud našeho vědomí do časových kategorií, jak vnímáme čas v terapii a při práci s klientem.

FACEBOOK IVGT

Sledujte aktuální informace o Institutu...

NAŠE STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍM ARCHIVEM ČR