INSTITUT PRO VÝCVIK V GESTALT TERAPII

V LEDNU 2024 OTEVŘEME NOVÝ BĚH 5,5 LETÉHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU. Motivační dopisy a životopisy zájemců o výcvik budeme přijímat od 1. 8. do 17. 9. 2023.  

Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii

Výcvik trvá 5,5 roku, zahrnuje 252 hodin sebezkušenostní práce ve skupině a 600 hodin metodologie: teorie s nácvikem terapeutických dovedností.

Výcvik je organizován do 7 - 9 třídenních setkání každý rok. Setkání probíhají většinou od čtvrtka do soboty a konají se v prostorách IVGT v Přední Kopanině v Praze 6.

Výcvikový program je akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii - EAP a Evropskou asociací pro Gestalt terapii - EAGT. Tyto certifikáty jsou platné v celé Evropské unii. Dále je výcvik akreditován Českou asociaci pro psychoterapii.


Přehled aktuálních akcí

Gestalt- Ano! A impro?  
Letní škola 19.7. - 22.7.2023

Zveme vás na letní školu, kde se snoubí Gestalt terapie s aplikovanou improvizací. Vychází z myšlenky, že každé setkání s klientem je kreativní improvizace. Trénink divadelní improvizace rozvíjí spontaneitu, dovednost být s druhým, napojit se, vkročit do neznáma, vydržet, když se rodí figura, a nechat se unášet spoluutvářenou situací. O tuto zkušenost se s vámi v létě podělí skvělí lektoři Bára Krčmářová, Tomáš Andrášik a Ondra Ženka.

Cesta hrdiny, nový termín:

16. - 19. 11. 2023

Přidali jsme nový termín Cesty hrdiny: 16. až 19. 11. 2023


Na Cestě hrdiny se máte příležitost setkat s různými důležitými aspekty své osobnosti a propojit je se svou aktuální životní situací, zamyslet se nad svou životní cestou a jejím smyslem a uvědomit si své zdroje síly a podpory.

Gestalt sebezkušenostní skupina - termíny pro šk. rok 2023/24

Ve skupině je možné pracovat na svých tématech z pracovního anebo osobního života. Skupina probíhá v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu pod vedením zkušených terapeutů.

Workshop Franse Meulmeestera 6. 9. 2023


Brzy očekávejte podrobnější informace.

Jsme komunita Gestalt terapeutů

Jsme komunita

Náš institut je neziskovou organizací, která má za cíl rozvíjet Gestalt terapeuty v ČR. Fungujeme jako komunita lektorů, terapeutů a supervizorů, kteří společně se studenty vytvoří společný prostor pro vzdělávání.

Rosteme společně 

Vzdělávání Gestalt terapeutů se věnujeme již 30 let. Za tuto dobu Institutem prošlo nespočet absolventů. Navzájem se jeden od druhého učíme a přinášíme do prostoru českého Gestaltu nové podněty.

Rozvíjíme Gestalt terapii v ČR 

Již od založení Institutu se snažíme do ČR přinášet nejlepší praxi Gestalt terapie dle Evropských standardů a poskytovat kvalitní pregraduální i postgraduální vzdělávání dostupné všem Gestalt terapeutům v ČR.