WORKSHOP

Dobré zprávy z paliativní péče 

ANOTACE:  Cílem workshopu je představit témata a situace, které mohou potkat psychoterapeuta, když pracuje s klientem s život ohrožující nemocí. Sdílení zkušeností z hospicové paliativní péče a praktická cvičení umožňují účastníkům rozšířit a prohloubit svoje terapeutické kompetence. Na workshopu spolupracujeme v přátelské, bezpečné a tvořivé atmosféře.

Orientační program:

10.00 - 11.00 dobré zprávy z paliativní péče - úvod do tématiky
11.00 - 12.30 péče o druhého, praktická cvičení ve trojicích

12.30 - 13.30 oběd

13.30 - 14.30 Q&A z paliativní Gestalt terapie
14.30 - 16.00 hospicové kazuistiky, praktická cvičení ve trojicích
16.00 - 17:00 společná tvorba

17:00 - 18.00 inspirace a závěrečné kolečko


Bližsí informace

Pro koho je určen: studenti a absolventi terapeutických výcviků v Gestalt terapii

Lektor: Jan Soukup

Termín a časy: 20. 3. 2024 (10 - 18 h)

Počet účastníků: 12

Cena: 2.100,- Kč

Místo konání: IVGT - Přední Kopanina

Počet hodin: 7h

O lektorovi

Jan Soukup *1978

Psycholog a psychoterapeut

Svůj pracovní čas věnuji psychoterapii v soukromé praxi, externí psychoterapeutické spolupráci na klinické studii NÚDZ a grantovému fundaisingu v neziskovce Romodrom.

Pracoval jsem dlouho v komerčním sektoru u dvou velkých nadnárodních společností, kde jsem se věnoval vzdělávání a projektovému řízení. S paliativní péčí jsem se potkal prvně na dobrovolnickém kurzu Cesty domů v roce 2014. Pak jsem pracoval v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích a v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Během uplynulých šesti let jsem mluvil s více než šesti sty lidmi na konci života a se čtyřmi stovkami jejich blízkých.

Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2003 (Mgr.). Psychoterapii jsem se učil především v Institutu pro Gestalt terapii a v Gestalt Plus. Jsem členem České asociace pro psychoterapii, České společnosti paliativní medicíny a České psychedelické společnosti