Gestalt terapie studu a viny

Workshop 29.-30.4.2025

V rámci nabídky workshopů organizovaných IVGT nabízíme tento workshop s našimi skvělými lektorkami Alenou Vávrovou a Elen Křivkovou. Těšíme se na vás! 

Stud a vina. 

Stud a vina jsou hluboké sociální pocity, které mají svou zdravou a důležitou funkci v životě lidí, zároveň umí nabýt toxické a chronické podoby, která se stává základem rozvoje nefukčních až patologických způsobů fungování člověka. 

Během semináře si ujasníme koncept studu a viny, jejich vznik a charakteristiky, vývojové a neurobiologické souvislosti a vliv na vývoj Self, usadíme si tyto koncepty do kontextu psychopatologie a rozvineme si pohled na to, jak je léčit a jak transformovat stud v laskavost a sebepřijetí. A neopomeneme také téma, čím terapie může stud a vinu ještě více zesilovat a čím je naopak redukovat.

Seminář má svou část teoretickou a část prožitkovou a prakticky nácvikovou. Ze semináře si ve výsledku můžete odnést jak pro sebe, tak pro své klienty.  

Mgr. Alena Vávrová

Gestalt terapeutka pro děti a rodiny, poradkyně pro rodiče, lektorka psychoterapeutických výcviků v Gestalt modalitě a specificky dětské psychoterapii, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o. 

Terapeutické práci s klienty se věnuje aktuálně formou své soukromé praxe. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími v terapii a na celkový rozvoj Gestalt terapie s dětmi. Jako psychoterapeutka má zkušenosti s dětmi i dospělými s různou problematikou, individuální i skupinovou formou terapie. Dlouhodobě také spolupracovala především s ANIMA - terapie o.s. 

MUDr. Elena Křivková

Psychiatr, psychoterapeut; absolventka výcviku v gestalt přístupu a supervizního výcviku ČIS.

Pracovala na Psychiatrické klinice v Hradci Králové a v Léčebně návykových nemoci v Nechanicích. Posledních 20 let pracuje ve své privátní praxi. Poskytuje mentorskou podporu začínajícím psychoterapeutům, pracuje jako individuální i týmová supervizorka v sociálních a terapeutických službách i ve zdravotnictví. Je lektorkou a supervizorkou několika výcvikových institutů, zejména v modalitě gestalt přístupu.

Oblastmi zájmu jsou možnosti psychoterapie u klienta se závažnější osobnostní problematikou, kombinace psychoterapie a farmakoterapie.

Přihlašování

Pro koho je určen: studenti a absolventi terapeutických výcviků v Gestalt terapii.

Lektor: Alena Vávrová a Elena Křivková

Termín a časy: 29.4.-30.4.2025 (úterý 10 - 18 h, středa 9 - 17h, pauza na oběd 1,5h)

Počet účastníků: 20

Místo konání: Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6, vchod do ulice, zvonek INDEPT

Počet hodin: 13h

Cena semináře: 3 600  Kč

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat