Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky organizace

IVGT - Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky organizace.


Kvalifikační předpoklady

 • VŠ vzdělání (magisterský stupeň)

 • Zkušenost s řízením týmu

 • Zkušenost s organizací vzdělávacích kurzů

 • Znalost legislativních a profesních norem pro vzdělávání psychoterapeutů v ČR a EU

 • Komunikační schopnosti

 • Angličtina slovem i písmem

 • Bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům

Přihláška musí obsahovat

 • Jméno, příjmení, titul

 • Datum a místo narození

 • Státní příslušnost

 • Místo trvalého pobytu

 • Datum a podpis

K přihlášce je třeba doložit

 • Životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášky zasílejte na info@gestalt-praha.cz do 20.dubna 2023.