NÁBOŽENSTVÍ A SPIRITUALITA

JAKO TÉMA V PSYCHOTERAPII


Workshop je určen pro studenty a absolventy psychoterapeutického výcviku se zájmem o téma. Přednost mají studenti, následně se ale mohou přihlásit i absolventi IVGT.


Anotace kurzu

Nezanedbatelná část klientů má potřebu přinášet do terapie svá náboženská či spirituální témata. Pokud se k tomu klienti odhodlají, může být pro ně důležité potkat se s terapeutem, který je těmto tématům otevřený.

Náš kurz nabízí prostor pro ujasnění si vlastní terapeutické pozice ve vztahu k náboženství a spiritualitě - vyjdeme tedy ze zkušeností a postojů účastníků. Zároveň ale také nabídneme několik možností konceptualizace vztahu psychoterapie s náboženstvím a spiritualitou. Dotknout se můžeme i etických otázek (má právo terapeut ovlivňovat spiritualitu klienta?), případně představit některou z kazuistik.

Dle možností rádi vyjdeme vstříc i nastavení a zájmům skupiny.


Lektoři: Mgr. Jiří Motl, Ph.D. a Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Jirka Motl a Pavel Veselský jsou přátelé, gestalt terapeuti (absolventi IVGT), oba s profesním a osobním zájmem o uvedená témata.

Jirka Motl:

Zabývám se psychologií náboženství, pracuji v Psychosomatickém centru Praha, dlouhodobě působím na akademické půdě, disertační práci jsem psal na téma Spiritualita a duševní nemoc (Role spirituality v životě lidí se zkušeností s psychotickým onemocněním), jsem také spoluautorem knihy Spiritualita v pomáhajících profesích.

Pavel Veselský:

Zajímá mě přesah psychoterapie a spirituality. Jsem terapeutem sítě Diabasis (psychospirituální krize); tématu se ale věnuji i akademicky (na buddhismus zaměřená disertační práce, spiritualita a reflexivita v oblasti vzdělávání, seminář k Bhagavadgítě atp.).

Čas a místo:

Kurz proběhne ve středu 2. 11. 2022

Čas: 9:30-16:30 (hodina a půl přestávka na oběd).

Místo: IVGT

Cena: 1 200 Kč

Chcete se na workshop přihlásit nebo získat další informace?

Vyplňte formulář

nebo napište na: jirka.motl( )seznam.cz