SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

Chcete lépe poznat sami sebe? Porozumět svým emocím a lépe je zvládat? Získat ve svém životě větší svobodu a jistotu? Zlepšit vztahy ve svém životě? Dále rozvíjet svůj osobnostní potenciál?

Cíle a benefity:
Upevníte svou schopnost fungovat v rámci vztahů, komunikovat v rámci kolektivu lidí, což může prospět vašim vztahům osobním i pracovním. Skupinová terapie podpoří vaše komunikační dovednosti, lépe poznáte své silné a slabé stránky. Díky skupinové dynamice a zpětným vazbám od ostatních zvýšíte vědomí svých hodnot a priorit, a tím posílíte vztah k sobě samému a své sebevědomí.
Ve skupině je možné pracovat na svých tématech z pracovního anebo osobního života. Skupina probíhaá v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu pod vedením zkušených terapeutů.

Cílová skupina:
Lidé starší 18 let, kteří mají zájem lépe porozumět sami sobě, kontinuálně na sobě pracovat, nebo uskutečnit ve svém životě nějakou změnu. Pomáhající profese ani předchozí terapeutická zkušenost není podmínkou.

Terapeuti: Markéta Chlupová, Marian Chrasta  (lektoři IVGT)

Formát skupiny:

Skupina je pro tento školní rok uzavřena. 
Další běh skupiny bude probíhat od září 2018 do června 2019. Pokud máte o skupinu zájem vyplňte formulář níže.


Skupina je uzavřená. Vstoupit a vystoupit z ní je možné vždy s přelomem školního roku. Pro každého člena je skupina plánovaná jako dvouletá. Ke konci roku se bude každý člen skupiny moci rozhodnout, jestli chce pokračovat v dalším ročníku.

Počet účastníků: max. 12

Termíny pro školský rok 2017/18:

22. - 23. 9. 2017

13. - 14. 10.

17. - 18. 11.

15. - 16. 12.

5. - 6. 1. 2018

16. - 17. 2. 

16. - 17. 3. 

6. - 7. 4

4. - 5. 5.

8. - 9. 6.

Každé setkání je dvoudenní (pátek a sobota), celkem 10 setkání za rok (130 hodin).
Časy: pátek, 10:00 - 18:00, sobota, 9:30 - 17:30, 13 hodin práce
Každý den je 1,5 hodinová přestávka na oběd a kratší přestávky dle potřeby v průběhu dne.

Místo konání:  Praha 5

Cena za rok: 23 000 Kč, částku je možné rozdělit do čtvrtletních splátek


Chcete se do skupiny přihlásit nebo získat další informace? 

Vyplňte formulář 

nebo napište na marian@chrasta.cz